download

Công ty TNHH Bmax chuyên cung cấp sản phẩm, dịch vụ:

- Phần mềm kế toán bmax;

- Phần mềm hóa đơn điện tử binvoice;

- Phần mềm quản lý phòng khám;

- Phần mềm quản lý xe;

- Phần mềm in ủy nhiệm chi;

- Dịch vụ kế toán.