×
Trang chủ Phần mềm kế toán doanh nghiệp Phần mềm quản lý Xe Phần mềm quản lý Visa Phần mềm quản lý Tuor Phần mềm quản lý Vé Phần mềm theo yêu cầu Dịch vụ kế toán Chữ ký số Khuyến mãi Blogs Liên hệ

Thỏa thuận người dùng với BMAX


Mọi cá nhân, tổ chức muốn sử dụng phần mềm kế toán BMAX đều phải được sự chấp thuận của Công ty TNHH BMAX thông qua Giấy phép sử dụng phần mềm kế toán BMAX hoặc hợp đồng mua phần mềm. Nội dung các điều khoản ghi trong giấy phép sử dụng bao gồm:


1. QUYỀN SỞ HỮU VÀ QUYỀN TÁC GIẢ CỦA PHẦN MỀM

- Công ty TNHH BMAX
- Địa chỉ: Số 06, Ngách 260/28 đường Cầu Giấy, P Quan Hoa, Q Cầu Giấy, TP Hà Nội
- Điện thoại: 043 226 23 29
- Mã số thuế: 0107064221
là chủ sở hữu duy nhất đối với phần mềm kế toán BMAX.
- Theo thỏa thuận trong hợp đồng lao động và các bản thỏa thuận về quyền tác giả đối với những người tham gia xây dựng phần mềm hoặc liên quan tới các dự án phát triển phần mềm tại Công ty TNHH BMAX.


2. QUYỀN CỦA NGƯỜI/TỔ CHỨC ĐƯỢC CẤP PHÉP SỬ DỤNG PHẦN MỀM


- Cá nhân/Tổ chức có giấy phép sử dụng phần mềm kế toán BMAX được quyền sở hữu đối với dữ liệu nhập vào phần mềm kế toán BMAX.
- Cá nhân/Tổ chức có giấy phép sử dụng phần mềm kế toán BMAX do Công ty TNHH BMAX cấp được coi là người sử dụng phần mềm hợp pháp.
- Cá nhân/Tổ chức có giấy phép sử dụng phần mềm kế toán BMAX được hưởng các dịch vụ cập nhật, nâng cấp, tư vấn, hỗ trợ trong quá trình sử dụng phần mềm và các dịch vụ khác theo thỏa thuận cụ thể ghi trong hợp đồng ký kết giữa hai bên.


3. CÁC HÀNH VI ĐƯỢC COI LÀ VI PHẠM LUẬT SỞ HỮU TRÍ TUỆ


- Mọi hành vi sao chép phần mềm với mục đích không nằm trong giấy phép này được coi là vi phạm luật bản quyền tác giả và là hành vi bất hợp pháp. Cá nhân/Tổ chức tiến hành sao chép bất hợp pháp phần mềm kế toán BMAX sẽ bị luật pháp của Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam nghiêm trị thích đáng.
- Mọi hành vi tìm cách dịch ngược phần mềm ra mã nguồn sản phẩm thể hiện dưới bất kỳ ngôn ngữ lập trình nào đều được coi là vi phạm luật sở hữu trí tuệ của Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam và sẽ bị nghiêm trị thích đáng theo luật định.
- Mọi hành vi tìm cách thay đổi tác giả, chủ sở hữu, tên gọi, biểu tượng, tính năng, hình thức giao diện, tài liệu của phần mềm kế toán BMAX đều được coi là vi phạm luật sở hữu trí tuệ của Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam và sẽ bị nghiêm trị thích đáng theo luật định.HÃY SỬ DỤNG PHẦN MỀM CÓ BẢN QUYỀN ĐỂ TÔN TRỌNG BẢN THÂN MÌNH VÀ TÁC GIẢ.